לקראת הימימ הנוראים: פיוט – אדון הסליחות

אֲדוֹן הַסְּלִיחוֹת בּוֹחֵן לְבָבוֹת
גּוֹלֶה עֲמוּקוֹת דּוֹבֵר צְדָקוֹת
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

הָדוּר בְּנִפְלָאוֹת וָתִיק בְּנֶחָמוֹת
זוֹכֵר בְּרִית אָבוֹת חוֹקֵר כְּלָיוֹת
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

טוֹב וּמֵטִיב לַבְּרִיּוֹת יוֹדֵעַ כָּל נִסְתָּרוֹת
כּוֹבֵשׁ עֲוֹנוֹת לוֹבֵשׁ צְדָקוֹת
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינו

מָלֵא זַכִּיּוֹת נוֹרָא תְהִלּוֹת
סוֹלֵחַ עֲוֹנוֹת עוֹנֶה בְּעֵת צָרוֹת
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

פּוֹעֵל יְשׁוּעוֹת צוֹפֶה עֲתִידוֹת
קוֹרֵא הַדּוֹרוֹת רוֹכֵב עֲרָבוֹת
שׁוֹמֵעַ תְּפִלּוֹת תְּמִים דֵּעוֹת
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

 

סליחות הם תפילות מיוחדות לבקשת מחילה מהקב”ה וחזרה בתשובה. תפילות אלו נאמרות בעיקר בימי חודש אלול, ולמנהגים שונים, גם בעשרת ימי תשובה, וכן בימי תענית ציבור. הימים שבסיום חודש אלול, בהם נוהגים האשכנזים להתחיל באמירת הסליחות, נקראים על שמם ימי הסליחות

קטע מאת :   חב”דפדיה  

איך מתכוננים לראש השנה  

 אדון הסליחות   (ויקיפדהי)  

וידאו :   הפיוט אדון הסליחות בבית הכנסת חיים חביב בחיפה     

   

דף  הבית –HOME

König Salomo und die Rätsel der Königin von Saba

“ Die Königin von Saba hörte vom Ruf Salomos und kam, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen..” – 1.Könige,Kap. 10, Vers 1

“König Salomo gewährte der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte (1) – 1.Könige, Kap. 10, Vers 13

Eine Legende erzählt :

Der Ruf von Salomos Weisheit drang zu der Königin von Saba , und sie sprach :  Ich will hingehen und sehen, ob er in Wahrheit so weise ist. Und sie reiste nach Jerusalem, erschien vor Salomo und redete mit ihm in Rätseln, um sich von seiner Weisheit zu überzeugen. Sie sprach : “ Bist du Salomo, von dessen Macht und Verstandesschärfe ich gehört habe ? Salomo erwiderte : Ich bin es. Weiter sprach sie : Du sollst sehr weise sein. Wenn ich dir nun etwas zum Raten gebe, wirst du die richtige Antwort finden ?  Salomo entgegnete : Der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen  Einsicht und Verstand (2) .Da sprach die Königin : So rate : Sieben hören auf, neun beginnen, zwei schenken ein, einer trinkt. Salomo gab zur Antwort : Die sieben, das sind die Reinigungstage, die neun, das sind die Schwangerschaftsmonate, zwei Brüste spenden Milch, das Kind trinkt. Da sprach die Königin von Saba : Du bist in Wahrheit weise ! Wenn ich die nun wieder ein Rätsel aufgebe, wirst du es lösen ? Salomo antwortete wie zuvor. Die Königin sprach : Eine Mutter sagte einst zu ihrem Sohn : Dein Vater ist auch mein Vater , dein Großvater ist mein Gemahl , du bist mein Sohn und ich bin deine Schwester . Wer kann das gewesen sein ? Salomo antwortete : Das war eine der beiden Töchter Lots. Aber die Königin stellte noch einen dritten Versuch mit Salomo an :

Sie brachte eine Schar kleiner Kinder, gleich von  groß und gleich gekleidet , zu ihm und sagte : Sondere die Knaben von den Mädchen aus. Da winkte Salomo seinen Bediensteten und sie streuten vor die Kinder  Nüsse und geröstete Körner. Die Knaben, die nicht schamhaft sind, hoben die Kleider und taten die gesammelten Früchte hinein, die Mädchen aber sammelten sie in ihren Tüchern auf. Darauf sprach die Königin von Saba : Deine Weisheit ist überaus groß.

Die letzte Probe, die die Königin anstellte, war folgende : Sie ließ eine Reihe Männer , beschnittene und unbeschnittene, vor Salomo erscheinen und sprach zu ihm : Finde heraus, welche das Zeichen des Bundes Abrahams tragen. Salomo gab dem Hohepriester einen Wink und der öffnete die Bundeslade. Die beschnittenen Männer blieben aufrecht stehen und auf ihr Gesicht fiel ein Schein von  der Herrlichkeit G-ttes, die Unbeschnittenen  hingegen fielen mit ihrem Angesicht zur Erde. Nun wusste Salomo Bescheid  und sagte es der Königin. Da fragte sie : Wie konntest du im voraus wissen, dass die Heiden hinfallen werden ? Das Beispiel Bileams belehrte mich darin. Er fiel auf die Erde, als er des Allmächtigen Offenbarung schaute. Hierauf sprach die Königin von Saba : Ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. (3)

(1) Nach einer außerbiblischen Überlieferung war die Königin von Saba, als sie König Salomo verließ, von ihm schwanger. Salomo gab ihr als Begleitung Männer aus allen zwölf Stämmen Israels mit. Ihr gemeinsamer Sohn, Menelik, wurde zum mythischen Stammvater der Äthiopier. Haile Selassie , der letzte Negus (König ) von Äthiopien trug noch im 20.Jahrhundert den Titel “ Löwe  Judas“.

(2) Sprüche, Kap.2, Vers 6

(3) Weitere Sagen  vom König Salomo in “ Der Born Judas “  – Mären und Lehren von M.J. bin Gorion , Leipzig 1917

Links :

Menelik I.( Wikipedia)

Kaiserreich Abbessinien ( Wikipedia )

Haile Selassie ( Wikipedia )

Salomonische Dynastie ( Wikipedia)

Der Löwe von Juda in der äthiopischen Tradition ( Wikipedia )

Beta Israel – Falaschim ( Wikipedia )

Micha bin Gorion : Der Born Judas ( 6 Bände ) – Freimann Sammlung, Uni Frankfurt/Main (PDF)

p.k.

HOME

1908 : Benützung der “ Elektrischen “am Sabbath ת.ב.: ביצה

Aus : Die Wahrheit, 28.Februar 1908 (Compact Memory, UB Frankfurt/Main ) :

image

image

image

image

Siehe auch :

Talmud – ein Streit um ein Ei ( Hyperlink anklicken )

תלמוד בבלי – ביצה

דף ב – א

מתני’ ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזית השוחט חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה שאפר כירה מוכן הוא: גמ’ במאי עסקינן אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה מאי טעמייהו דבית הלל אוכלא דאפרת הוא אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים מאי טעמייהו דבית שמאי מוקצה היא ומאי קושיא דלמא בית שמאי לית להו מוקצה קא סלקא דעתין אפילו מאן דשרי במוקצה בנולד אסר מאי טעמייהו דבית שמאי אמר רב נחמן לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד ודלית ליה מוקצה לית ליה נולד בית שמאי כר’ שמעון ובית הלל כר’ יהודה ומי אמר רב נחמן הכי והתנן בית שמאי אומרים מגביהין מעל השלחן עצמות וקליפין ובית הלל אומרים מסלק את הטבלא כולה ומנערה ואמר רב נחמן אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כר”ש אמר לך רב נחמן גבי שבת דסתם לן תנא כרבי שמעון דתנן מחתכין את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים מוקים לה לבית הלל כרבי שמעון אבל

המשך : דף ב – ב

ראו גם : בית הלל ובית שמאי

p.k.

HOME

Galizien 1868 : Der Fluch des Rabbiners , der “ Cherem “ als letzte Konsequenz

image

Aus : Die Debatte, 15.1.1868, Seite 2 (OENB-Anno)

image

image

Weiterlesen : Der Morgen – Wiener Morgenblatt – 31.1.1927, Seite 4 (OENB-Anno)

image

Oben : Linzer Zeitung , 3.April 1844, Seite 3 (OENB-Anno)

Nachlese :

Rabbinerin Antje Yael Deusel :    Cherem (Jüdische Allgemeine )

חרם- ויקיפדיה

1882 : Einige Bemerkungen über Jaffa und Jerusalem – Die Neuzeit, 31.3.1882-Seite 2 (OENB-Anno)

1918 : Der “ Cherem “ in Suwalki – Rabbinischer Bannfluch gegen Lebensmittelspekulanten und Wucherer- Jüdische Korrespondenz 7.11.1918 (OENB-Ann0)

Gehört Spinoza zum Judentum ? ( Die Wahrheit, 17. Jänner 2008 )

Baruch de Spinoza (Wikipedia)Ebenfalls 1927 erklärte Joseph Klausner, ordentlicher Professor für hebräische Literatur an der Hebrew University in Jerusalem, das jüdische Volk habe mit dem Cherem gegen Spinoza eine schreckliche Sünde begangen und solle den Ketzer-Bannfluch aufheben. Aus seiner Rede: „Spinoza, dem Juden, rufen wir … zu: …(Wikipedia)

The Text of Spinoza’s Excommunication

Asa Kasher and Shlomo Biderman : WHY WAS BARUCH DE SPINOZA EXCOMMUNICATED?

Why Baruch Spinoza is still excommunicated ( THE JEWISH CHRONICLE)

p.k.

HOME

רגע של עברית :פיוט מאת ההגדה של פסח

פיוט המושר בליל הסדר. מופיע בהגדות של פסח באשכנז החל מהמאה הי”ד כהמשך לשיר ‘כי לו נאה’. הושר גם בימי שמחה ומועדים אחרים.

אדיר הוא – רבי שלמה קרליבך – >  YOUTUBE

אַדִּיר הוּא
יִבְנֶה בֵיתוֹ בְּקָרוֹב
בִּמְהֵרָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ בְּקָרוֹב
אֵל בְּנֵה, אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵיתְךָ בְּקָרוֹב
בָּחוּר הוּא
גָּדוֹל הוּא
דָּגוּל הוּא
יִבְנֶה בֵיתוֹ בְּקָרוֹב
בִּמְהֵרָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ בְּקָרוֹב
אֵל בְּנֵה, אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵיתְךָ בְּקָרוֹב
הָדוּר הוּא
וָתִיק הוּא [וָתִיק הוּא]
זַכַּאי הוּא
חָסִיד הוּא
יִבְנֶה בֵיתוֹ בְּקָרוֹב
בִּמְהֵרָה בִּמְהֵרָה…
קָדוֹשׁ הוּא
יָחִיד הוּא [יָחִיד הוּא]
שַׁדַּי הוּא
תַּקִּיף הוּא
יִבְנֶה בֵיתוֹ בְּקָרוֹב
בִּמְהֵרָה בִּמְהֵרָה…

אדיר הוא
יבנה ביתו בקרוב
במהרה במהרה בימינו בקרוב
אל בנה, אל בנה, בנה בתך בקרוב
בחור הוא
גדול הוא
דגול הוא
יבנה ביתו בקרוב
במהרה במהרה בימינו בקרוב
אל בנה, אל בנה, בנה בתך בקרוב
הדור הוא
ותיק הוא [ותיק הוא]
זכאי הוא
חסיד הוא
יבנה ביתו בקרוב
במהרה במהרה…
קדוש הוא
יחיד הוא [יחיד הוא]
שדי הוא
תקיף הוא
יבנה ביתו בקרוב
במהרה במהרה…

הגרסה המלאה

אַדִּיר הוּא
יִבְנֶה בֵיתוֹ בְּקָרוֹב
בִּמְהֵרָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ בְּקָרוֹב
אֵל בְּנֵה, אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵיתְךָ בְּקָרוֹב
בָּחוּר הוּא
גָּדוֹל הוּא
דָּגוּל הוּא
הָדוּר הוּא
וָתִיק הוּא
זַכַּאי הוּא
חָסִיד הוּא
טָהוֹר הוּא
יָחִיד הוּא
כַּבִּיר הוּא
לָמוּד הוּא
מֶלֶךְ הוּא
נוֹרָא הוּא
סַגִּיב הוּא
עִזּוּז הוּא
פּוֹדֶה הוּא
צַדִּיק הוּא
קָדוֹשׁ הוּא
רַחוּם הוּא
שַׁדַּי הוּא
תַּקִּיף הוּא
יִבְנֶה בֵיתוֹ בְּקָרוֹב
בִּמְהֵרָה בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ בְּקָרוֹב
אֵל בְּנֵה, אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵיתְךָ בְּקָרוֹב
:

HOME

אחר – דבר אחר – wenn man(frau) den Namen einer Person oder Sache nicht direkt aussprechen möchte

אלישע בן אבויה (Elisha ben Abuye), Lehrer von רבי מאיר (Rabbi Meir )

und Freund von :

רבי עקיבא (Rabbi Akiva )

רבן גמליאל דיבנה (Rabban Gamliel)

רבי טרפון (Rabbi Tarphon) u.a.

wurde zum Apostaten, dazu die Legende ארבעה שנכנסו לפרדס

( Vier, die das Paradies betraten.. ) .

Die Gelehrten des Talmud vermieden es, seinen Namen zu erwähnen und benutzten stattdessen die Umschreibung “ אחר “ ( der Andere).

Eine gebräuchliche Umschreibung für “ Unaussprechliches “ ist: דבר אחר

(die andere Sache ) .

Es wird überliefert, dass es , vor allem in sehr orthodoxen Kreisen , üblich war, bei der Nennung des Namens einer Person , wie z.B. dem eines zu fortschrittlichen Rabbiners, dreimal auszuspucken.

הביטוי ימח שמם (..möge ihr Name ausgelöscht werden..) , eine der schlimmsten Verwünschungen, die das Judentum kennt !!

p.k.

HOME

Burqa , Hijab , Tschador, älter als der Islam , Schutz gegen den “ Bösen Blick “ ???

„…das beste Schutzmittel gegen den Bösen Blick  ist, den zerstörerischen Neid , arab. Hasad gar nicht erst aufkommen zu lassen. In der Tat tun gottesfürchtige Menschen in arabischen Ländern alles, um keine Missgunst zu erregen. In ländlichen Gegenden kleiden Eltern ihre Sprösslinge nicht selten in alte oder verblichene Kleider, was nicht unbedingt ein Zeichen der Armut ist, sondern eine Schutzvorkehrung gegen Neider, die durch den Bösen Blick Schaden verursachen könnten. Das Gleiche gilt für die schmucklosen Verhüllungen der Frauen. Sie reichen vom einfachen Kopftuch über den vor allem im Iran verbreiteten schwarzen Tschador,(4) der immerhin noch das Gesicht oder Teile davon freilässt, bis hin zur Burka. (3) Die Burka, eine vor allem in Afghanistan und in Pakistan verbreitete Ganzkörperverschleierung, hat nur noch Sehschlitze, die zusätzlich mit einem grobmaschigen Stoffgeflecht abgedeckt sein können. All dies hat wenig mit dem Koran zu tun (1), sondern vor allem mit der in konservativen arabischen Ländern noch immer fest verankerten Furcht vor dem “ Bösen Blick ”: Was verhüllt und schmucklos ist, kann niemand beneiden. Es bleibt, so der Glaube, vom Neidzauber missgünstiger Menschen verschont. Der Glaube an die Kraft des Bösen Blicks hat bei den Muslimen Einfluss auf die Verhaltensregeln. Bei einem Besuch vermeiden es die Gastgeber, die Schönheit ihrer Töchter oder die Zahl der Söhne zu loben. Dies könnte die Missgunst der Besucher erregen und die Töchter und Söhne zur Zielscheibe des Bösen Blicks machen. Selbst der Koran rät den Gläubigen, alles zu vermeiden, was Bewunderung hervorrufen könnte. In der Sure Yusuf (** ) heißt es: »Und er [der Vater] sprach: ,Meine Söhne! Tretet nicht durch nur ein Tor ein, nein, tretet durch verschiedene Tore ein! Ich aber kann euch vor Gott in nichts nützen. Denn die Entscheidung liegt allein bei Gott.« In dieser Aussage versteckt ist Angst vor allfälligem Schadenzauber. Der gemeinsame Auftritt der stolzen Söhne könnte Aufsehen erregen und dadurch den Bösen Blick eines Neiders auf sich ziehen…“

(**) Sure 12,67

Aus : Kurt Lussi : „ Dämonen, Hexen, Böser Blick „ AT – Verlag Aarau – München ISBN 978 – 3- 03800-567 –4

(1)   “ .while many Muslims call ‘hijab(2)an Islamic dress code, they in fact oblivious of the fact that the concept of ‘hijab’ has nothing to do with Islam nor with the Quran.In fact, the ‘hijab’ is an old Jewish tradition that infiltrated into the hadith books like many innovations that contaminated Islam through the hadith. Any student of Jewish traditions would know that the head cover for the Jewish woman is encouraged by the Rabbis and religious leaders.
Religious Jewish women still cover their heads most of the time and especially in the synagogues, at weddings and religious festivities. This Jewish tradition is a cultural not a religious one. Hijab was observed by the women of the civilisations that preceded the Jews and was passed down to the Jewish culture.
Some Christian women cover their heads in many religious occasions while the nuns cover their heads all the time. The tradition of covering the head was practiced thousands of years before the Muslim scholars claimed the ‘hijab’ as a Muslim dress code….”

Aus : TRUE ISLAM – The Dress Code for Women in the Quran

(2) HIJAB (حجاب ) –> HIER

(3) Burka (برقع ) –> HIER

(4) Tschador (چادر ) –> HIER

Dazu : Böser (schädlicher ) Blick im Islam –>  FATWA

Außer der Verhüllung der Frauen und der Vornahme ritueller Waschungen gelten auch Koranverse als wirkungsvolles Mittel um vor bösem Zauber zu schützen und zu heilen. Für besonders wirkungsvoll gehalten werden die letzten drei (mekkanischen ) Suren des Koran :

Sure  112 – Al Lahab – die Flamme  :

image

Sure 113 : al  Flaq – die Morgendämmerung

image

Sure 114 : An Nas – die Menschen

image

Chamsa (خمسة , חַמְסָה) oder Hamd der Fatima :

    image

Chamsa –die FÜNF – ist im Orient eine heilige Zahl  und bezieht sich auf die fünf Personen, die nach islamischer Tradition unter dem Schutze G-ttes stehen : Mohammed, seine Tochter Fatima , sein Schwiegersohn Ali und die beiden Söhne Hassan und Hussein.

Zur Bedeutung  der “ Chamsa ( Hand der Fatima ) im Judentum  -> My Jewish Learning

Besondere Schutzwirkung wird Amuletten, auf denen die 99 Namen Allah’s ( die schönen Namen Allah’s- ‏أسْمَاءُ الله الْحُسْنَى ) dargestellt sind , zugeschrieben.

Allahs Schönste Namen

Maschallah (‏ما شاء الله‎ ) – wie G-tt will !

p.k.

HOME