Archeologen over Tel Rosh: Het vergeten bijbelse Rehob in Opper-Galilea

Vlaamse Vrienden van Israël

Tel Rosh (Khirbet Tell ‘er-Ruwēsah) is gelegen in het westelijke deel van Boven-Galilea, ongeveer 27 km ten noordoosten van Acre.

Onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd en recente opgravingen hebben aangetoond dat het vrijwel continu bewoond was vanaf de vroege bronstijd tot de Ottomaanse periode, en dat het een regionaal centrum was tijdens IJzertijd II, ca 1200 v.Chr. In het verleden werd het geïdentificeerd met Beth-Shemesh van Naftali.

Jozua wierp voor hen het lot in Silo voor het aangezicht van de Heer, en daar verdeelde Jozua het land onder de Israëlieten volgens hun afdelingen‘, luidt het 18e hoofdstuk van het boek Jozua. In de volgende hoofdstukken beschrijft de bijbelse tekst duidelijk de grenzen van de gebieden die aan elke stam zijn toegewezen, inclusief hun grenzen en hun steden en dorpen.

In de loop van de decennia hebben archeologen en onderzoekers van bijbelse historische geografie deze…

View original post 865 woorden meer