Middeleeuwse reisverslagen naar het Heilig Land (3/6): Rabbi Jacob Ben R. Nathaniel Ha Cohen

Vlaamse Vrienden van Israël

Tijdens de Middeleeuwen waren Joden over de hele wereld verspreid, en velen van hen ondernamen de moeilijke en soms gevaarlijke reis om de overblijfselen van Jeruzalem te zien. Ze lieten brieven en dagboeken achter die de toestand van Jeruzalem in die jaren beschrijven.

Rabbi Jacob Ben R. Nathaniel Ha Cohen kwam waarschijnlijk vanuit Duitsland naar het land Israël in de eerste helft van de kruistochtperiode, namelijk vóór de verovering van het land door Saladin in 1187.

Hij begon zijn korte verhaal met een beschrijving van zijn reis door het land en noemt verschillende plaatsen, zoals Hebron, Bethlehem, Jeruzalem, Acre en enkele andere plaatsen in het noorden en het zuiden, die hij passeerde.

Hij noemt ook de heilige graven van Bijbelse en Tanaïtische figuren in de meeste van hen. Het lijkt erop dat zijn beschrijving een concept is, aangezien er wanorde bestaat bij het bekijken van de plaatsen vanuit een geografisch…

View original post 650 woorden meer