רגע של עברית : דיינו-מאת ההגדה של פסח

דיינו

מילים: מן המקורות

אילו הוציאנו ממצרים
ולא עשה בהם שפטים
דיינו
אילו עשה בהם שפטים
ולא עשה באלהיהם
דיינו
אילו עשה באלהיהם
ולא הרג בכוריהם
דיינו
אילו הרג בכוריהם
ולא נתן לנו את ממונם
דיינו
אילו נתן לנו את ממונם
ולא קרע לנו את הים
דיינו
אילו קרע לנו את הים
ולא העבירנו בתוכו בחרבה
דיינו
אילו העבירנו בתוכו בחרבה
ולא שקע צרינו בתוכו
דיינו
אילו שקע צרינו בתוכו
ולא ספק צרכינו במדבר ארבעים שנה
דיינו
אילו סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה
ולא האכילנו את המן
דיינו
אילו האכילנו את המן
ולא נתן לנו את השבת
דיינו
אילו נתן לנו את השבת
ולא קרבנו לפני הר סיני
דיינו
אילו קרבנו לפני הר סיני
ולא נתן לנו את התורה
דיינו
אילו נתן לנו את התורה
ולא הכניסנו לארץ ישראל
דיינו
אילו הכניסנו לארץ ישראל
ולא בנה לנו את בית הבחירה
דיינו

די-דיינו, די-דיינו, די-דיינו, דיינו דיינו דיי

די-דיינו, די-דיינו, די-דיינו, דיינו דיינו

דַּיֵּינוּ (או כַּמָּה מַעֲלוֹת טוֹבוֹת) הוא פיוט עברי המתאר את הסיבות הרבות שבגללן צריך עם ישראל להודות “למקום” (כלומר לאלוהים), ומונה חסדים רבים שנעשו לישראל במהלך יציאת מצרים. נוהגים לשיר אותו בליל הסדר, כחלק מהגדה של פסח. המשיכו לקרוא : ויקיפדיה

שמעו בקול: שירי פסח- קלסיקלטת: דיי דיינ

דף הבית-HOME