Waarheid onthuld over de Dode Zeerollen en bedenkelijke manipulaties van christen kerken

Een Ander Israëlisch Geluid

In 1947 stuitte een geitenhoeder op tien oeroude grotten bij de Dode Zee en hij deed daarmee wellicht de archeologische vondst van de eeuw. Sindsdien zijn de Dode Zee-rollen, die werden gevonden in Qumran in het noorden van Israël, talloze keren onderzocht om een antwoord te vinden op de vraag wie de teksten schreven, wat erin staat en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden.

Daarnaast komt ook de bedenkelijke rol aan het licht die de christen Kerken speelden na de ontdekking van de Qumran-rollen en andere vondsten – zoals die bij Nag Hammadi waarbij het Evangelie van Thomas werd ontdekt – in het ont-Joodsen en minimaliseren van de teksten en om een eventueel impact op de christen religie te dwarsen.

Zoals bekend stammen de ca. 511 teksten die werden ontdekt in Qumran uit de tijd van de Joodse profeet Jezus Christus die aan de basis ligt van het Christendom. Wetenschappers…

View original post 1.398 woorden meer