רגע של עברית : גדוד בעיר

מאת: חיים נחמן ביאליק

כל הרחובות אז רעמו
כל המבואות המו, המו
עת שבא
חיל צבא
בראשונה אל העיר
אנשי חיל, פקידים, סגנים
זקופי קומה ומזוינים
ובראשם
עוברים שם
. נוגנים רבים עם כלי שיר
חצוצרה
!  תרו ר רה
חליל
!לי לי ליל
:ובתוף – קול עז, קול רם
!!!  ת ר רם
,רב עם תלמיד, אם על בנים
,רצען, חייט, החנוונים
יצאו לראות
,מראה זאת
.לא ניראתה עוד בעיר
, עם התער יצא גל
, אף השוחט עם החלף
,נשים, טף
מחאו כף
.לקול הנוגנים בכלי שיר
: החצוצרה
! תרו ר רה
: החליל
! לי לי ליל
: והתוף – קול עז, קול רם
!!! ת ר רםכל המיגרש המה, המה
, חרדה, רגזה האדמה
עת בס
! בקול “האח”
.יצאו גדודים מן העיר
, צילצל חרבות, ברק כידונים
, שירת חייל רבת אונים
ובעלות
, תרועת עוז
.פצחו נוגנים בכלי שיר
: החצוצרה
! תרו רה רה
החליל:
! לי לי ליל
והתוף – קול עז, קול רם:
!!!  ת ר רם

דף הבית/HOME