VJV : Waar zijn de Joodse diamantairs gebleven?

VJV schreef : ” In 1901 woonden er reeds 6000 joden in Antwerpen terwijl er in 1817 officieel slechts 38 joodse gezinnen in Antwerpen verbleven. In 1933 telde Antwerpen 56.000 joodse immigranten. Het joods aandeel ‘in de diamant’ werd toen op 80 % geschat….”

Lees het volledige bericht : Vlaamse Journalisten Vereniging

HOME