פורים : עד דלא ידע

 

מגילה ז :  אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא

וידאו : חייב איניש (אהרן רזאל) עד דלא ידע ליהודים

תהלוכה עדלאידע (ויקיפדיה)

הקרנבל של תל אביב – הארכיון הציוני

תהלוכה  עד דלא ידע –תמונות

HOME