TROUW : Nee, religie is niet de bron van alle kwaad….

Robin de Wever

Zou de wereld zonder religie een vrediger plaats zijn? Spoort godsdienst, zoals atheïstisch auteur Christopher Hitchens beweerde, ‘goede mensen aan om kwade dingen te doen’? Godsdiensthistorica Karen Armstrong gelooft er niets van…..

Lees het volledige bericht : TROUW

 

HOME