מאת ההגדה של פסח : קרב יום

קרב יום

עממי

קרב יום, קרב יום
אשר הוא לא יום ולא לילה
רם הודע, הודע, הודע
כי לך יום אף לך לילה.
שומרים הפקד, הפקד לעירך
כל היום וכל הלילה
תאיר, תאיר, תאיר, תאיר
כאור יום חשכת לילה.

הלב והמעיין עם אביתר בנאי – קרב יום עם מילים  -YouTube

קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה-> , ה’ שבט התשע”ו, הרב אלעזר אהרנסון

HOME