רגע של עברית : ח.נ. ביאליק אלפ-בית

אלף בית

מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: נחום נרדי

משה, שלמה
איש למקומו
כבר הגיעה עת!
כבר הגיעה עת
רב לשוח,
די לנוח-
נלמד אלף-בית!
נלמד אלף-בית!
אות לאות
וקו לקו,
ובינתיים
תהיה רב

אחת למעלה ואחת למטה
פסוק ראשון נלמד עתה
אלף, בית, גימל, דלת –
מי החכם הוא ימלט
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
מי החכם הוא ימלט!
שתיים למעלה ושתיים למטה
פסוק שני נלמד עתה:
הא, וו, זין, חת –
עם הארץ חשוב כמתשנו, שלשו
אל תחרישו
עם הארץ חשוב כמת

שלוש למעלה ושלוש למטה,
פסוק שלישי נלמד עתה:
טת, יוד, כף, למד –
תחילה תילמד ואחר תלמד

שנו, שלשו, אל תחרישו:
תחילה תילמד ואחר תלמד.
ארבע למעלה וארבע למטה,
פסוק רביעי נלמד עתה:
מם, נון, סמך, עין –
אם אין תורה – קמח אין.
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
אם אין תורה – קמח אין.

חמש למעלה וחמש למטה

פסוק חמישי נלמד עתה:
פא, צדי, קוף, ריש –
דיברי תורה משולים לאש
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
דברי תורה משולים לאש

שש למעלה ושש למטה

פסוק אחרון נלמד עתה:
שין, תו, שין, תו –
מי שגמר הוא הרב!
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
מי שגמר הוא הרב

אלף בית ומה שבין השיטים ח”נ ביאליק   – You Tube

HOME