רגע של עברית : ח.נ. ביאליק אלפ-בית

אלף בית

מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: נחום נרדי

משה, שלמה
איש למקומו
כבר הגיעה עת
כבר הגיעה עת
רב לשוח
די לנוח-
נלמד אלף-בית
נלמד אלף-בית
אות לאות
וקו לקו
ובינתיים
תהיה רב

אחת למעלה ואחת למטה
פסוק ראשון נלמד עתה
אלף, בית, גימל, דלת –
מי החכם הוא ימלט
שנו, שלשו
אל תחרישו:
מי החכם הוא ימלט
שתיים למעלה ושתיים למטה
פסוק שני נלמד עתה:
הא, וו, זין, חת –
עם הארץ חשוב כמתשנו, שלשו
אל תחרישו
עם הארץ חשוב כמת

שלוש למעלה ושלוש למטה
פסוק שלישי נלמד עתה
טת, יוד, כף, למד
תחילה תילמד ואחר תלמד

שנו, שלשו, אל תחרישו
תחילה תילמד ואחר תלמד
ארבע למעלה וארבע למטה
פסוק רביעי נלמד עתה
מם, נון, סמך, עין
אם אין תורה – קמח אין
שנו, שלשו
אל תחרישו
אם אין תורה – קמח אין

חמש למעלה וחמש למטה

פסוק חמישי נלמד עתה:
פא, צדי, קוף, ריש –
דיברי תורה משולים לאש
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
דברי תורה משולים לאש

שש למעלה ושש למטה

פסוק אחרון נלמד עתה:
שין, תו, שין, תו –
מי שגמר הוא הרב!
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
מי שגמר הוא הרב

אלף בית ומה שבין השיטים ח”נ ביאליק   – You Tube

HOME