תפילת השלווה- Serenity Prayer

אֵלִי, תֵּן בִּי אֵת הַשַּלְוָוה לְקָבֵּל אֵת הַדְּבָרִים שֶאֵין בִּיכוֹלתִּי לְשַנוֹתָם

,אֶת הָאוֹמֶץ – לְשַנוֹת אֵת אֲשֶר בִּיכוֹלתִּי

וְאֵת הַתְּבוּנָה – לְהַבְדִיל בֵּינֵיהֶם

מקור: תפילת השלווה-ויקיפדיה

תפילת השלווה-תמונות

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,

Courage to change the things I can,
And wisdom to know the difference.

Source : Serenity Prayer – WIKIPEDIA

p.k.

HOME