אנחנו לא צריכים קיסר – סיפור -עם

אנחנו לא צריכים קיסר – סיפור -עם

מספרים את הסיפור הזה על הזמן של הקיסר פרנץ יוזף, שהיה קיסר
.האימפריה האוסטרו – הונגרית לפני יותר משמונים שנה

יום אחד הולך יהודי אחד ברחובות של העיר הגדולה וִינָה וצועק בקול
:גדול
“! אנחנו לא צריכים קיסר ! אנחנו לא צריכים קיסר “
.אנשים ברחוב שמעו אותו וקראו למשטרה.
.השוטרים באו ולקחו את האיש , והביאו אותו לפני הקיסר

שאל הקיסר פרנץ יוזף את היהודי : ” נכון מה שאומרים עליו , שאתה
? “הולך ברחובות העיר וצועק – ֹ ” אנחנו לא צריכים קיסר
נכון, נכון מאוד ” – ענה היהודי. ” וּמדוע אתה עושה את הדבר”
.? ” הזה ? ” שאל הקיסר –  “אתה לא חושב שזה בסד
. “אמר היהודי : ” אדוני הקיסר, זה פשוט מאוד. אני יכול להסביר לך
בבקשה , תסביר לי. ואם לא תסביר לי כמו שצריך, אתה יודע”
.”שתקבל עונש קשה על החוצפה שלך

אמר האיש לקיסר: ” לא,לא אדוני הקיסר. זה באמת פשוט מאוד. אני
יכול להסביר. אדוני הקיסר, למה אנחנו צריכים קיסר ? למה אנחנו
! צריכים קיסר  הרי יש לנו קיסר ! קיסר טוב, קיסר חזק וחשוב
? אתה הקיסר שלנו ואנחנו אוהבים אותך ! אנחנו צריכים עוד קיסר

צחק הקיסר, צחקו כל השרים שלו, וגם השוטרים צחקו. והיהודי חזר
.הביתה בשלום

p.k.

HOME